top of page

6月12日は Araw ng Kasarinlán フィリピン独立記念日です

𝗣𝗛𝗜𝗟𝗜𝗣𝗣𝗜𝗡𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗘𝗣𝗘𝗡𝗗𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗔𝗬

12 June 2024 | 126th Anniversary

𝑴𝒂𝒍𝒊𝒈𝒂𝒚𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒓𝒂𝒘 𝒏𝒈 𝑲𝒂𝒔𝒂𝒓𝒊𝒏𝒍𝒂𝒏, 𝑷𝒊𝒍𝒊𝒑𝒊𝒏𝒂𝒔 𝒌𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒉𝒂𝒍!


126周年
独立記念日です。国家を歌いましょう

フィリピンの独立記念日(Independence Day)は、毎年6月12日に祝われます。

この日は、1898年にフィリピンがスペインからの独立を宣言した日として記念されています。以下に、フィリピン独立記念日の歴史と重要なポイントについて詳しく説明します。


歴史的背景

1. **スペイン統治時代**: フィリピンは約300年間、スペインの植民地として統治されていました。

2. **フィリピン革命**: 1896年にフィリピン革命が始まり、スペイン統治に対する反乱が起こりました。革命の指導者の一人がエミリオ・アギナルドでした。

3. **独立宣言**: 1898年6月12日、エミリオ・アギナルドはカウィット(Cavite)のバルコニーでフィリピンの独立を宣言しました。この時、フィリピン国旗が初めて掲げられ、「Lupang Hinirang」(フィリピン国歌)が初演されました。


アメリカの影響

- **米西戦争**: 1898年の米西戦争の結果、スペインはフィリピンをアメリカに譲渡しました。そのため、フィリピンの独立は短命に終わり、再び植民地支配下に置かれることになりました。

- **フィリピン・アメリカ戦争**: フィリピンはアメリカに対して独立を求めて戦いましたが、1902年に戦争は終結し、フィリピンはアメリカの植民地となりました。


独立への道

1. **コモンウェルス時代**: 1935年にフィリピン・コモンウェルス政府が設立され、部分的な自治が認められました。

2. **第二次世界大戦**: フィリピンは1941年に日本に占領されましたが、1945年にアメリカとフィリピンの連合軍によって解放されました。

3. **独立の達成**: 1946年7月4日、フィリピンは正式にアメリカから独立し、完全な主権を取り戻しました。この日はアメリカの独立記念日でもあり、フィリピンの独立記念日としても祝われました。


6月12日への変更

- 1962年、当時の大統領ディオスダド・マカパガルは、フィリピンの真の独立の日として1898年6月12日を独立記念日に変更しました。それ以来、6月12日がフィリピン独立記念日として祝われています。


現在の祝賀

フィリピン独立記念日は、国中でパレード、式典、花火などで祝われます。また、エミリオ・アギナルドの家があるカウィットでの公式なセレモニーも行われます。この日はフィリピンの人々にとって、独立と自由の象徴であり、愛国心を強く感じる重要な日です。


以上がフィリピン独立記念日の概要です。この日はフィリピンの歴史と文化を祝い、先人たちの努力と犠牲を称える重要な記念日です。


「Lupang Hinirang」(フィリピン国歌)

Bayang magiliw Perlas ng silanganan Alab ng puso sa dibdib mo'y buhay Lupang Hinirang, duyan ka ng magiting Sa manlulupig, di ka pasisiil Sa dagat at bundok, sa simoy At sa langit mong bughaw May dilag ang tula at awit Sa paglayang minamahal Ang kislap ng watawat mo'y Tagumpay na nagnininging Ang bituin at araw niyan Kailan pa ma'y di magdidilim Lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta Buhay ay langit sa piling mo Aming ligaya nang pag may mang-aapi Ang mamatay ng dahil sa iyo


独立記念日に合わせてGMAネットワークで記念映画 Pulang Araw: Mabuhay ang kalayaan!が放送されます

6月29日放送です
GMAで放送されます


Comments


bottom of page